ranking reglement

Reglement ranking BDC

Gedurende het jaar zal er door BDC een ranking georganiseerd worden. Deze ranking heeft 2 doelen.
1. Een selectie te maken om deel te nemen aan het vierlanden tornooi.
2. De financiële kosten die hieruit voortvloeien te kunnen dekken met de
    opbrengsten van deze tornooien.

Er zal gespeeld worden bij de heren in twee reeksen : Cat A en Cat B. De heren spelend in Cat A komen in aanmerking voor een selectie voor het vierlandentornooi. De Cat B speelt eveneens voor een ranking doch zullen een oefeninterland spelen.

De dames, junioren meisjes en jongens spelen in een groep en spelen eveneens voor een selectie voor het vierlandentornooi.

De selectie zal op volgende manier gebeuren :

Heren A :
De eerste vier van de ranking, twee via het selectietornooi, de winnaar van het BDC Kampioenschap (bij ontstentenis een extra wildcard) en drie wildcards ( de wildcards zullen gemotiveerd moeten worden en deze motivatie zal ook openbaar gemaakt worden. Tevens dienen ze deel te nemen aan het selectietornooi). Dit geeft 10 heren waaruit de selectie van 8 spelers voor minimum het vierlandentornooi wordt gemaakt.

Dames :
De eerste twee van de ranking, De BDC kampioen (bij ontstentenis een extra wildcard), 2 via het selectietornooi en een wildcard (de wildcard zal gemotiveerd moeten worden en deze motivatie zal ook openbaar gemaakt worden. Tevens dienen ze deel te nemen aan het selectietornooi). Dit geeft 6 dames waaruit de selectie van 4 spelers voor minimum het vierlandentornooi wordt gemaakt.

 

Junioren jongens :
De eerste twee van de ranking, de BDC kampioen (bij ontstentenis een extra wildcard), twee via het selectietornooi en een wildcard (de wildcard zal gemotiveerd moeten worden en deze motivatie zal ook openbaar gemaakt worden. Tevens dienen ze deel te nemen aan het selectietornooi ). Dit geeft 6 jongens waaruit de selectie van 4 spelers voor minimum het vierlandentornooi wordt gemaakt

Junioren meisjes :
nummer een van de ranking, de BDC kampioen (bij ontstentenis een extra wildcard), de eerste van het selectietornooi en een wildcard (de wildcard zal gemotiveerd moeten worden en deze motivatie zal ook openbaar gemaakt worden. Tevens dienen ze deel te nemen aan het selectietornooi). Dit geeft 4 meisjes waaruit de selectie van 2 spelers voor minimum het vierlandentornooi wordt gemaakt.

 

Heren B :

De eerste zes van de ranking. Zij zullen uitgenodigd worden om een oefeninterland te spelen tegen bvb Nederland of Duitsland. Tevens kunnen ze gevraagd worden om een voorbereidingswedstrijd te spelen tegen de A-selectie.

 

Wanneer er bij de selectie te weinig kandidaten overblijven door bvb onbeschikbaarheid, ziekte, familiale omstandigheden…  zal de eerste volgende van het selectie tornooi gevraagd worden.

De selectie zal gebeuren door het bestuur, coach en twee spelers aangeduid door de geselecteerde spelers. Deze mogen op zich geen deel uitmaken van de selectie zodat zij de discussie kunnen volgen. Men kan dit zien als een syndicaal afgevaardigde.

Tevens zal er voor de selectie gekeken worden naar sportief gedrag, ingesteldheid, …. Ze zijn immers het uithangbord voor België.

Voor alle tornooien geldt voor alle spelers een nultolerantie op het gebruik van drugs. Tevens geldt voor alle junioren en aspiranten een nultolerantie op drankgebruik. Er zullen bij de wedstrijden onaangekondigde controles worden uitgevoerd.

 

 

 

Kledingregels :

Voor de vloertornooien gelden er geen kledingvoorschriften. Mogen we wel vragen om met nette kledij te komen (geen gescheurde jeansbroeken, voetbalshirts en dergelijke)

De finales worden op een podiumbaan gespeeld. De kans bestaat dat deze gefilmd gaan worden. Wij vragen dan ook de kledingvoorschriften van de BDO in acht te nemen voor deze wedstrijden. (geklede broek, shirt met kraag en geklede schoenen)

 

Tornooien :

 • Alle tornooien worden in poules gespeeld. Poules zullen uit maximum 5 spelers bestaan. Dit kan vrijlotingen tot gevolg hebben in de nadien volgende A en B ronde.
 • In de poules speelt men best of 5
 • In de poules worden de schrijvers aangeduid.
 • In de A en B ronde worden de eerste schrijvers eveneens aangeduid. Nadien schrijven de verliezers. Indien u niet wenst te schrijven staat het u vrij een vervangende schrijver te zoeken of niet naar deze tornooien te komen. Het schrijven is een deel van het spel. Vergeet dit niet. Schrijf eerst uw wedstrijd en ga nadien roken dit geeft een vlot verloop van het tornooi zodat iedereen op een schappelijk uur klaar is. Niet schrijven is gelijk aan geen punten. Ook bij een vervanger blijf je verantwoordelijk voor het schrijven. De gevraagde speler kan opgeroepen worden voor zijn volgende wedstrijd.
 • Er wordt naar de Bull gegaan om te zien wie start. Rode of groene bull worden verwijderd vooraleer de tweede speler gooit.
 • Bij discussie zal de wedstrijd stilgelegd worden en zal iemand van de jurytafel een beslissing nemen.

 

Heren A en B :

 • In de daarop volgende A ronde speelt men Best of 7 tot de kwart finales. Kwart finales en halve finales best of 9 en finale best of 11
 • In de B ronde speelt men Best of 5 tot de kwart finales. Kwart finale en Halve finale best of 7 en finale Best of 9

Dames, junioren jongens :

 • In de A-ronde speelt men Best of 7. De finale Best of 9
 • In de B-ronde speelt men Best of 5. De finale Best of 7

Junioren Meisjes :

 • In de A-ronde speelt men Best of 5. Finale Best of 7
 • In de B-ronde speelt men best of 5 all the way.

G-darts :

 • Poules best of 5
 • A-ronde best of 5 en finale Best of 7
 • B-ronde best of 5 all the way

Inleg :

Heren A, Gdarts en dames : 10 € (80 % van de inleg is prijzengeld)

Heren B : 7 € (80 % van de inleg is prijzengeld)

Junioren : 5 € (80 % van de inleg is prijzengeld)

 

Puntenverdeling :

A-ronde : 1ste plaast : 45 punten
                   2de plaats : 42 punten
                  3de plaats : 39 punten
                  5de plaats : 36 punten
                  9de plaats : 33 punten
               17de  plaats : 21 punten
               33ste plaats : 18 punten

b-Ronde : 1ste plaats : 15 punten
                  2de plaats : 12 punten
                  3de plaats : 9 punten
                  5de plaats : 6 punten
                  9de plaats : 3 punten
                17de plaats en verder : 1 punt

Er zijn tevens per tornooi 5 aanwezigheidspunten voorzien. In totaal zijn er 6 tornooien voorzien. De 5 beste resultaten tellen. Voor het zesde tornooi krijgt men wel de aanwezigheidspunten.